ابتدا هرکدام از لکه ها را که قابل برداشتن است بوسیله قاشق بردارید. سپس محلولی از شامپوی فرش و آب ولرم تهیه کرده و در محل لکه بریزید.
پارچه سفید و تمیزی که به تینر یا الکل سفید آغشته شده است را بر روی محل لکه قرار داده و مالش دهید بعد از آن پارچه سفید و تمیزی که آغشته به محلول شامپوی فرش و آب ولرم می‌باشد را بر روی محل لکه قرار دهید. محل لکه را طوری مالش دهید که مواد لکه زا به طور کامل در محلول حل شوند. با یک پارچه سفید و خشک محل لکه را به طور کامل مالش دهید تا اثرات لکه و آب جاری آن بخوبی پاک شده و رفع گردد.
برای راحت تر کنده شدن آدامس ابتدا یک تکه یخ را به آن بچسبانید تا بحالت فریز شده در آید، سپس مطابق دستورالعمل بالا عمل نمایید. برای پاک کردن لکه خون از محلول آب سرد و شامپو استفاده نمایید.