واحد بافندگی

واحد بافندگی دارای سالنی به وسعت 20000 متر مربع دارای 8 دستگاه بافت فرش ماشینی با عرض‌های 3 متر و 4 متر و با شانه‌های 700-500-400 شانه از ماشین‌های UCP ، HCP و VTR با توانایی بافت 8 رنگ و 10 رنگ، که همگی از برند  Van de Wiele کشور بلژیک است، با تولید ماهانه بالغ بر 100/000 متر انواع فرش ماشینی می‌باشد.